Witamy w panelu internetowym form szkoleniowych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Korzystając z niego możesz:

  • - przeglądnąć pełną ofertę doskonalenia,
  • - sprawdzić czy już ustalono termin rozpoczęcia zajęć,
  • - wysłać swoje zgłoszenie na wybraną formę.

Możliwość przesłania zgłoszenia mają osoby zarejestrowane (posiadające konto na panelu).
W celu przerowadzenia rejestracji:

  • - wejdź w zakładkę „Zarejestruj się”
  • - wypełnij pola zgodnie z opisem w „Rejestracji nowego użytkownika”,
  • - zatwierdź rejestrację,
  • - odbierz e-maila z potwierdzeniem rejestracji, korzystając ze swojego konta poczty elektronicznej,
  • - zaloguj się ponownie do panelu e-rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok szkolny, a poszczególne formy uruchamiane są sukcesywnie, po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Przed uruchomieniem odpowiedniej formy zainteresowani nauczyciele otrzymają e-mail zawierający harmonogram zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w formie (lub o rezygnacji), a także do sprawdzenia, na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć, czy nie został wysłany e-mail o ewentualnych zmianach w harmonogramie.

Warunkiem udziału w wybranej formie jest dokonanie wpłaty na konto RODN "WOM" w Bielsku-Białej: BANK PEKAO S.A. BIELSKO-BIAŁA   08 1240 6449 1111 0010 3715 5655. Opis przelewu musi zawierać kod lub nazwę kursu i nazwisko uczestnika.

Jeśli wpłaty dokonuje instytucja, dla wystawienia faktury koniecznie należy podać nazwę instytucji, adres i NIP oraz kod lub nazwę kursu i nazwisko uczestnika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj z zakładki „Kontakt”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!