Imię: Beata

Nazwisko: Jurasz-Wolny

Prowadzone kursy:

Tytuł Kod Zakończenie
Kolorowy świat liter - jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czyta... KS/ 3/15/a 02.06.2016
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... KM/22/15/a 09.05.2016
Kolorowy świat liter - jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czyta... KS/ 3/E2/13/a 09.06.2014
"Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępny... KR/ 4/2013/d 11.04.2014
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... WM/22/E2/11/a 26.04.2012
Obserwacja i pomiary pedagogiczne służące rozpoznaniu u uczniów ry... WG/ 6/E2/11/d 22.11.2011
Obserwacja i pomiary pedagogiczne służące rozpoznaniu u uczniów ry... WG/ 6/E2/11/c 10.11.2011
Obserwacja i pomiary pedagogiczne służące rozpoznaniu u uczniów ry... WG/ 6/E2/11/b 25.10.2011
Obserwacja i pomiary pedagogiczne służące rozpoznaniu u uczniów ry... WG/ 6/E2/11/a 04.10.2011
Kolorowy świat liter – jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czy... KD/46/17-18 nieznane
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... KD/29/17-18 nieznane
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... WM/22/E2/12/a nieznane
Konferencja regionalna "SPE- org. p-p-p. - Praca z uczniem ze specyfic... KR/4/2011 nieznane
Uczeń z wadą wzroku w kształceniu ogólnodostępnym i integracyjnym KD/34/17-18 nieznane
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... WM/22/09/a nieznane
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... WM/22/10/a nieznane
Uczeń z wadą słuchu lub wzroku w kształceniu ogólnodostępnym i i... KS/24/E2/10/a nieznane
Kolorowy świat liter - jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czyta... KS/ 3/E2/12/a nieznane