Imię: Joanna

Nazwisko: Bala

Prowadzone kursy:

Tytuł Kod Zakończenie
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... KD/39/18-04/a 07.04.2018
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch KD/54/18-03/a 04.03.2018
Gdy milczenie nie jest wyborem - praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórc... KD/20/18-02/a 10.02.2018
Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie - ... KD/25/18-01/a 27.01.2018
Podróż do krainy wyobraźni – arteterapia dla najmłodszych KM/16/17-04/a 29.04.2017
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... KM/17/17-03/a 25.03.2017
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KS/37/16/a 26.11.2016
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... KM/17/15/a 16.04.2016
"Świetlik Ludwik" - praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamo... KM/ 7/15/a 19.03.2016
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KS/37/15/a 13.02.2016
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch KM/ 5/15/a 31.01.2016
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... KM/25/15/a 23.01.2016
"Ziemia, powietrze, ogień, woda" - żywioły w przedszkolu i szkole KM/10/15/a 10.10.2015
"Podróż do krainy wyobraźni" - arteterapia dla najmłodszych WM/16/E2/14/a 26.04.2015
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/E2/14/a 30.11.2014
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... WM/17/E2/14/a 22.11.2014
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KS/37/E2/13/a 15.03.2014
"Świetlik Ludwik" - praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamo... WM/ 7/E2/13/a 08.03.2014
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25/E2/13/a 01.03.2014
"Świetlik Ludwik" - praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamo... WM/ 7/E2/11/a 04.03.2012
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25/E2/11/a 04.03.2012
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/11/b 24.02.2012
"Podróż do krainy wyobraźni" - arteterapia dla najmłodszych WM/16/E2/11/a 04.02.2012
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/11/a 10.12.2011
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... WM/17/E2/11/a 10.12.2011
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życ... KK/ 2/C4/10 07.12.2011
"Ziemia, powietrze, ogień, woda" - żywioły w przedszkolu i szkole WM/10/E2/11/a 04.12.2011
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/E2/11/a 27.11.2011
"Zaczarowany ołówek" - wprowadzenie dziecka w świat pisma KM/ 2/E2/10/a 12.03.2011
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... KD/39/18/b nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch KD/54/18/b nieznane
Gdy milczenie nie jest wyborem - praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórc... KD/20/18/b nieznane
Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie - ... KD/25/18/b nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KD/19/17-18/a nieznane
Arteterapia dla najmłodszych - "Podróż do krainy wyobraźni" KD/40/17-18 nieznane
Sześć myślących kapeluszy - metody aktywizujące w pracy nauczycie... KD/55/18-02/a nieznane
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25/E2/12/b nieznane
Gotowość szkolna dzieci pięcioletnich WM/11/E2/12/a nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/E2/13/b nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/E2/13/a nieznane
"Ziemia, powietrze, ogień, woda" - żywioły w przedszkolu i szkole WM/10/E2/13/a nieznane
Metody rozwiązywania szkolnych sytuacji konfliktowych KS/48/E2/13/a nieznane
"Podróż do krainy wyobraźni" - arteterapia dla najmłodszych WM/16/E2/13/a nieznane
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... WM/17/E2/13/a nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/E2/12/b nieznane
Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia ... WG/ 8/E2/12/a nieznane
Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia ... WG/ 8/E2/12/b nieznane
Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia ... WG/ 8/E2/12/c nieznane
Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia ... WG/ 8/E2/12/d nieznane
"Podróż do krainy wyobraźni" - arteterapia dla najmłodszych WM/16/E2/12/a nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/12/a nieznane
"Świetlik Ludwik" - praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamo... WM/ 7/E2/12/a nieznane
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25/E2/12/a nieznane
"Ziemia, powietrze, ogień, woda" - żywioły w przedszkolu i szkole WM/10/E2/12/a nieznane
Konferencja regionalna "SPE- org.p-p-p. - Praca z uczniem z zaburzeni... KR/1/2011 nieznane
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... WM/17/E2/12/a nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/E2/12/a nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KS/37/E2/12/a nieznane
Gotowość szkolna dzieci pięcioletnich WM/11/E2/12/a- nieznane
Diagnoza i rozwijanie słuchu fonemowego dzieci - zabawy słuchowe sty... WM/14/10/a nieznane
Kółko teatralne jako jedna z form działalności pozalekcyjnej KS/27/E2/10/a nieznane
"Podróż do krainy wyobraźni" - arteterapia dla najmłodszych WM/16/10/a nieznane
"Świetlik Ludwik" - praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamo... WM/ 7/10/a nieznane
Gotowość szkolna dzieci pięcioletnich WM/11/10/a nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KS/37/10/a nieznane
Gotowość szkolna dzieci pięcioletnich WM/11/09/a nieznane
Opóźnienie rozwoju mowy u dzieci oraz seplenienie i reranie WM/21/10/a nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KS/37/09/a nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/10/a nieznane
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25/09/a nieznane
"Ziemia, powietrze, ogień, woda" - żywioły w przedszkolu i szkole WM/10/09/a nieznane
"Matematyka łatwa dla każdego dziecka" - praca z dzieckiem ze specyf... WM/18/09/a nieznane
Gotowość szkolna dzieci pięcioletnich WM/11/09/c nieznane
Gotowość szkolna dzieci pięcioletnich WM/11/09/b nieznane
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25-1/10/a nieznane
Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody tera... WM/17/10/a nieznane
"Ziemia, powietrze, ogień, woda" - żywioły w przedszkolu i szkole WM/10/10/a nieznane
Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch WM/ 5/09/a nieznane
Kształcenie kompetencji językowych w przedszkolu WM/ 2/10/a nieznane
"Zaczarowany ołówek" - wprowadzenie dziecka w świat pisma KM/ 2/09/a nieznane