Imię: Cecylia

Nazwisko: Dunat

Prowadzone kursy:

Tytuł Kod Zakończenie
Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnosz... SG/3/18-19/b 17.11.2018
Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnosz... SG/3/18-08/a 25.08.2018
Czytanie – kluczowa kompetencja współczesnego człowieka W/27/18-06/a 09.06.2018
Czytanie – kluczowa kompetencja współczesnego człowieka WM/16/16/a 03.12.2016
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w a... KG/ 1/ 16/c 22.10.2016
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w a... KG/ 1/ 16/a 24.09.2016
Czytanie – kluczowa kompetencja współczesnego człowieka W/27/18/b nieznane
Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela W/39/17-18 nieznane
Wsparcie organizacji doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji pr... KS/55/E2/12/a nieznane
Programy nauczania - wybór i tworzenie własnych WG/ 4/E2/12/e (rezerwowa) nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/d nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/c nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/b nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/a nieznane
Programy nauczania - wybór i tworzenie własnych WG/ 4/E2/12/d nieznane
Programy nauczania - wybór i tworzenie własnych WG/ 4/E2/12/c nieznane
Programy nauczania - wybór i tworzenie własnych WG/ 4/E2/12/b nieznane
Programy nauczania - wybór i tworzenie własnych WG/ 4/E2/12/a nieznane