Imię: Cecylia

Nazwisko: Borowska

Prowadzone kursy:

Tytuł Kod Zakończenie
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/2/18-09 22.09.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/1/18-09/b 01.09.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/1/18-09/a 01.09.2018
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/ 9/17-09/d 23.09.2017
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/ 9/17-09/c 16.09.2017
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/ 1/17-09/c 09.09.2017
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/ 9/17-09/b 09.09.2017
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/ 1/17-09/d 02.09.2017
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/ 1/17-08/b 29.08.2017
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/ 1/17-08/a 25.08.2017
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/ 9/17-08/a 25.08.2017
Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkol... KG/ 3/15/b 24.10.2015
Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkol... KG/ 3/15/a 10.10.2015
Depresja i nerwica u uczniów. SG/ 2/15 23.09.2015
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole. WG/ 4/15 18.09.2015
Metody rozwiązywania szkolnych sytuacji konfliktowych KS/48/E2/14/a 25.04.2015
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życ... KK/ 2/C4/13 30.06.2014
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życ... KK/ 2/C4/11/a 15.12.2012
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/11/b 24.02.2012
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/11/a 10.12.2011
Metody rozwiązywania szkolnych sytuacji konfliktowych KS/48/E2/13/a nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/d nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/c nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/b nieznane
Prawne i etyczne aspekty pracy nauczycieli oraz sposoby rozwiązywania... WG/ 5/E2/12/a nieznane
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życ... KK/ 2/C4/12 nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/12/a nieznane
Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakres... KS/45/10/a nieznane