Imię: Waldemar

Nazwisko: Borowski

Prowadzone kursy:

Tytuł Kod Zakończenie
Kurs na kierowników wypoczynku KK/ 4/17-18/05/b 05.05.2018
Kurs na kierowników wypoczynku KK/ 4/18-05/b 05.05.2018
Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów praw... W/20/18-04/b 07.04.2018
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych KD/ 1/17-12/a 15.12.2017
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy W/42/17-10/a 27.10.2017
Kurs na kierowników wypoczynku KK/ 4/17-18/a 21.10.2017
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... W/41/17-10/b 10.10.2017
Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów praw... W/20/17-10/a 07.10.2017
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... W/41/17-09/a 28.09.2017
Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów praw... WM/18/17-05/c 27.05.2017
Kurs na kierowników wypoczynku WM/ 5/17-05/d 25.05.2017
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych WM/ 6/17-04/b 08.04.2017
Kurs na kierowników wypoczynku WM/ 5/17-04/c 01.04.2017
Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów praw... WM/18/17-03/b 25.03.2017
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych WM/ 6/16/a 25.11.2016
Kurs na kierownika wypoczynku WM/ 5/16/b 22.11.2016
Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów praw... WM/18/16/a 16.11.2016
Kurs kierowników wypoczynku WM/ 5/16/a 25.10.2016
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w a... KG/ 1/ 16/d 08.10.2016
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w a... KG/ 1/ 16/b 24.09.2016
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych WM/15/15/a 01.06.2016
Kurs na kierowników wypoczynku KK/ 4/18/c nieznane
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych KD/ 1/17-18/b nieznane
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy W/42/17-18/b nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... W/41/17-18/c nieznane