Imię: zespół

Nazwisko: prowadzący

Prowadzone kursy:

Tytuł Kod Zakończenie
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego... KK/ 1/18-19 15.06.2019
Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie KD/ 3/17-18 30.11.2018
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego... KK/ 1/18-05/a 10.06.2018
Doskonalenie umiejętności Dyrektorów w zakresie zarządzania szkoł... KR/ 2/2018 30.05.2018
Jak napisać program nauczania? Dokumentacja pracy nauczyciela wychowa... W/ 5/18-05/a 24.05.2018
Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego KD/76/17-18 11.04.2018
Ochrona danych osobowych zgodnie z wymogami RODO w szkołach i placów... KR/ 1/2018 23.03.2018
Alternatywne metody prowadzenia lekcji W/12/18-03/b 04.03.2018
Alternatywne metody prowadzenia lekcji W/12/17-10/a 27.10.2017
"Vademecum młodego nauczyciela" SE/ 1/17-04 05.04.2017
"Vademecum młodego nauczyciela" SE/ 1/2016 05.04.2017
Współpraca z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie w świetle edukacj... KS/18/16/a 29.10.2016
Wakacyjny kurs konwersacyjny KJ/ 2-1/15 01.07.2016
"Vademecum młodego nauczyciela" SE/ 1/2015 30.06.2016
Zagadnienia prawa cywilnego i karnego oraz postępowania administracyj... KR/ 3/2016 03.06.2016
Zarządzanie kryzysem w szkole/placówce. KR/ 2/2016 01.04.2016
Porozumienie bez przemocy KS/60/15/a 28.11.2015
Wybrane regulacje prawno-finansowe w szkołach i placówkach edukacyjn... KR/ 1/2015 27.11.2015
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życ... KK/ 2/C4/14/a 29.06.2015
Efektywna komunikacja warunkiem dobrego wizerunku szkoły/placówki KR/ 6/2015 17.06.2015
Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki KK/ 1/C4/14/a 08.05.2015
"Zrozumieć dziecko"- "Kiedy psychoedukacja rodziców, a kiedy terapia... KR/ 4/2015/c 17.04.2015
"Zrozumieć dziecko"- "Psychoterapia wybranych zaburzeń dzieci i mło... KR/ 4/2015/b 17.04.2015
"Zrozumieć dziecko" - "Role" dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w r... KR/ 4/2015/a 17.04.2015
Doradztwo zawodowe w szkole KR/ 3/2015 08.04.2015
Od wyjaśnienia... do dowodu KR/ 2/2015 14.03.2015
Nauczanie matematyki w szkole podstawowej przyjazne młodszemu uczniow... KR/1/2015 17.01.2015
Diagnoza i terapia osób z autyzmem - część I WM/74/E2/13/a 05.03.2014
Diagnoza i terapia osób z autyzmem - część I WM/74/E2/11/a 29.02.2012
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej KK/ 8/C4/10/a 30.06.2011
Jak napisać program nauczania? Dokumentacja pracy nauczyciela wychowa... W/ 5/18/b nieznane
Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego KD/76/18-19 nieznane
Warsztaty z aktorem KD/91/17-18 nieznane
Alternatywne metody prowadzenia lekcji W/12/17-18/c nieznane
Rozwijanie różnojęzycznej kompetencji uczniów W/34/17-18 nieznane
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu KD/75/17-18 nieznane
Prawno-organizacyjne aspekty pracy szkół i placówek z uwzględnieni... KR/ 1/2012 nieznane
Podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazja... WG/ 3/E2/12/d nieznane
Podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazja... WG/ 3/E2/12/c nieznane
Podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazja... WG/ 3/E2/12/b nieznane
Podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazja... WG/ 3/E2/12/a nieznane
Konferencja regionalna "SPE- org. p-p-p. - Praca z uczniem z niepełno... KR/2/2011 nieznane
Kurs z zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. KS/45/E2/10/b nieznane
Kurs konwersacyjny dla nauczycieli języka angielskiego KD/73/18-19 nieznane