Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Liczę, myślę, tworzę - matematyka zaczyna się od rozmowy KD/47/18/a nieznane
Matematyka łatwa dla każdego dziecka - praca z dzieckiem ze specyfic... KD/48/18/a nieznane
Metoda integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka ... KD/49/18/c nieznane
Metody aktywizujące na lekcjach wychowania do życia w rodzinie W/43/17-18/b nieznane
Metody aktywizujące w pracy wychowawczej z uczniem KD/24/18-10/a nieznane
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu KD/75/17-18 nieznane
Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi KD/50/17-10/b nieznane
Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi KD/50/17-18/b nieznane
Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku KD/ 5/17-18/b nieznane
Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku KD/ 5/18/b nieznane
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy badawcze ... KD/65/17-18 nieznane
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi KD/ 6/18/b nieznane
Nowa lista lektur w zreformowanej szkole podstawowej W/ 6/17-18/b nieznane
Nowoczesne nauczanie wg strategii kształcenia wyprzedzającego W/44/17-18 nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... W/41/17-18/c nieznane
Planowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem KD/51/17-18 nieznane
Podstawy technik relaksacyjnych. Yoga, zumba, pilates. W/37/18/b nieznane
Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie - ... KD/25/18/b nieznane
Praca z dzieckiem trudnym KD/26/17-18 nieznane
Praca z dzieckiem z autyzmem w placówce ogólnodostępnej, integracyj... KD/27/18-19/a nieznane
Praca z dzieckiem z wadą słuchu KD/28/17-18 nieznane
Prawidłowa emisja i profilaktyka zaburzeń głosu W/ 17/17-18 nieznane
Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela W/39/17-18 nieznane
Processing 3 – programowanie grafiki KD/81/17-18 nieznane
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy W/42/17-18/b nieznane
Program Mol Net+ w pracy nauczyciela bibliotekarza KD/89/17-18 nieznane
Przedszkolaki bawią się w czytanie KD/52/18/b nieznane
Przekład intersemiotyczny jako metoda aktywizująca uczniów W/28/17-18 nieznane
Realizacja nowej podstawy programowej informatyki W/ 8/17-18 nieznane
Realizacja zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego – p... W/ 9/17-18 nieznane