Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych KD/ 1/17-18/b nieznane
Kształcenie umiejętności prospołecznych uczniów na wszystkich eta... KD/23/17-18 nieznane
Komunikacja dzieci z problemami neurologicznymi - kurs podstaw neurolo... W/21/17-18/b nieznane
Kompetencje psychologiczne nowoczesnego nauczyciela KD/12/17-18 nieznane
Kolorowy świat liter – jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czy... KD/46/17-18 nieznane
Kolorowo i artystycznie – sztuka i zabawa W/24/17-18/b nieznane
Język angielski dla nauczycieli– różne poziomy zaawansowania: od ... KD/72/17-18 nieznane
Język angielski dla nauczycieli - od samego początku KD/72-1/17-18 nieznane
Jak urozmaicić lekcje wychowania fizycznego? KD/88/17-18 nieznane
Jak tworzyć i uczyć tworzenia współczesnych stron internetowych? ... KD/79/17-18/b nieznane
Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów - praktyczne r... KD/ 4/17-18/b nieznane
Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w uczeniu się matematyk... KD/64/18/a nieznane
Jak nauczyć dziecko dobrze i ładnie czytać? KD/45/17-18 nieznane
Jak napisać program nauczania? Dokumentacja pracy nauczyciela wychowa... W/ 5/18/b nieznane
Jak ciekawie prowadzić zajęcia z edukacji przyrodniczej KD/44/17-18 nieznane
Gry z wyobraźnią KD/22/17-18 nieznane
Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego W/23/17-18/b nieznane
Gry i zabawy regionu, Europy i świata KD/87/17-18 nieznane
Gry i zabawy integrujące zespół KD/21/18-05/a nieznane
Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza KD/78/17-18/b nieznane
Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla ka... W/16/17-18 nieznane
GIMP i grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza KD/90/17-18/a nieznane
Gdy milczenie nie jest wyborem - praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórc... KD/20/18/b nieznane
Ewolucja współczesnej kultury popularnej i jej wpływ na rozwój ucz... KD/61/17-18 nieznane
Elementarz nauczyciela wychowania do życia w rodzinie W/36/17-18/b nieznane
Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie KD/ 3/17-18 03.10.2018
E-booki i audiobooki. Użytkowanie i samodzielne tworzenie KD/ 2/17-18 nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KD/19/17-18/a nieznane
Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagając... W/14/17-18 nieznane
Dyscyplina w klasie KD/11/17-18/b nieznane