Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Praca z dzieckiem z autyzmem w placówce ogólnodostępnej, integracyj... KD/27/18-19/a nieznane
Praca z dzieckiem trudnym KD/26/17-18 nieznane
Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie - ... KD/25/18/b nieznane
Podstawy technik relaksacyjnych. Yoga, zumba, pilates. W/37/18/b nieznane
Planowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem KD/51/17-18 nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... W/41/17-18/c nieznane
Nowoczesne nauczanie wg strategii kształcenia wyprzedzającego W/44/17-18 nieznane
Nowa lista lektur w zreformowanej szkole podstawowej W/ 6/17-18/b nieznane
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi KD/ 6/18/b nieznane
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy badawcze ... KD/65/17-18 nieznane
Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku KD/ 5/17-18/b nieznane
Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku KD/ 5/18/b nieznane
Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi KD/50/17-10/b nieznane
Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi KD/50/17-18/b nieznane
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu KD/75/17-18 nieznane
Metody aktywizujące w pracy wychowawczej z uczniem KD/24/18-10/a nieznane
Metody aktywizujące na lekcjach wychowania do życia w rodzinie W/43/17-18/b nieznane
Metoda integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka ... KD/49/18/c nieznane
Matematyka łatwa dla każdego dziecka - praca z dzieckiem ze specyfic... KD/48/18/a nieznane
Liczę, myślę, tworzę - matematyka zaczyna się od rozmowy KD/47/18/a nieznane
LEGO Education WeDo 2.0 na zajęciach w szkole podstawowej KD/80/17-18/b nieznane
Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE - kontynuac... KD/74/18-19 nieznane
Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE - kontynuac... KD/74/18-19/a 18.09.2018
Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE KD/74/17-18/a 18.09.2018
Kurs na kierowników wypoczynku KK/ 4/18/c nieznane
Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie KK/2/17-18/b 14.04.2018
Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie KK/2/17-18/c nieznane
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego... KK/ 1/18-19 13.10.2018
Kurs konwersacyjny dla nauczycieli języka angielskiego KD/73/18-19 nieznane
Kurs konwersacyjny dla nauczycieli języka angielskiego KD/73-1/18-19 nieznane