Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych KD/ 1/17-18/b nieznane
E-booki i audiobooki. Użytkowanie i samodzielne tworzenie KD/ 2/17-18 nieznane
Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie KD/ 3/17-18 03.10.2018
Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów - praktyczne r... KD/ 4/17-18/b nieznane
Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku KD/ 5/17-18/b nieznane
Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku KD/ 5/18/b nieznane
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi KD/ 6/18/b nieznane
Sztuka motywowania ucznia KD/ 7/17-18 nieznane
Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole KD/ 8/18/a nieznane
Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole KD/ 8/18/b nieznane
Tworzenie i publikowanie przedmiotowych stron WWW w pracy i awansie za... KD/ 9/17-18 nieznane
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18 nieznane
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18/a nieznane
Dyscyplina w klasie KD/11/17-18/b nieznane
Kompetencje psychologiczne nowoczesnego nauczyciela KD/12/17-18 nieznane
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niem... KD/14/17-18 nieznane
Asertywność – między agresją i uległością KD/15/17-18 nieznane
Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą KD/16/18-19 nieznane
Dogoterapia KD/17/17-18 nieznane
Drama jako metoda wychowawcza KD/18/17-18 nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KD/19/17-18/a nieznane
Gdy milczenie nie jest wyborem - praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórc... KD/20/18/b nieznane
Gry i zabawy integrujące zespół KD/21/18-05/a nieznane
Gry z wyobraźnią KD/22/17-18 nieznane
Kształcenie umiejętności prospołecznych uczniów na wszystkich eta... KD/23/17-18 nieznane
Metody aktywizujące w pracy wychowawczej z uczniem KD/24/18-10/a nieznane
Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie - ... KD/25/18/b nieznane
Praca z dzieckiem trudnym KD/26/17-18 nieznane
Praca z dzieckiem z autyzmem w placówce ogólnodostępnej, integracyj... KD/27/18-19/a nieznane
Praca z dzieckiem z wadą słuchu KD/28/17-18 nieznane