Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego W/35/18-19 13.10.2018
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego... KK/ 1/18-19 13.10.2018
Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie KD/ 3/17-18 03.10.2018
Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE KD/74/17-18/a 18.09.2018
Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE - kontynuac... KD/74/18-19/a 18.09.2018
Doskonalenie umiejętności w zakresie zastosowań najnowszych technol... W/36/18-07/a 03.07.2018
Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie KK/2/17-18/b 14.04.2018
Planowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem KD/51/17-18 nieznane
Praca z dzieckiem z wadą słuchu KD/28/17-18 nieznane
Przekład intersemiotyczny jako metoda aktywizująca uczniów W/28/17-18 nieznane
Asertywność – między agresją i uległością KD/15/17-18 nieznane
Retoryka w praktyce szkolnej KD/62/17-18 nieznane
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu KD/75/17-18 nieznane
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niem... KD/14/17-18 nieznane
Kompetencje psychologiczne nowoczesnego nauczyciela KD/12/17-18 nieznane
Zabawy dywanowo-podwórkowe KS/10/17/a nieznane
Gry z wyobraźnią KD/22/17-18 nieznane
Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagając... W/14/17-18 nieznane
Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla ka... W/16/17-18 nieznane
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... KD/29/17-18 nieznane
Skuteczna współpraca z rodzicami KD/30/17-18 nieznane
Seminarium CLiL – wyzwanie, szansa czy konieczność W/18/17-18 nieznane
Trening zarządzania czasem W/19/17-18 nieznane
Drama jako metoda wychowawcza KD/18/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej geografii w szkole podstawowej W/ 1/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej plastyki w szkole podstawowej W/ 2/17-18 nieznane
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej przyrody w szkole podstawowej W/ 3/17-18 nieznane
Realizacja nowej podstawy programowej informatyki W/ 8/17-18 nieznane
Realizacja zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego – p... W/ 9/17-18 nieznane