Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Łatwe techniki graficzne z wykorzystaniem prostych narzędzi W/30/17-18 nieznane
Warsztaty introligatorskie W/33/17-18 nieznane
Język angielski dla nauczycieli– różne poziomy zaawansowania: od ... KD/72/17-18 nieznane
Processing 3 – programowanie grafiki KD/81/17-18 nieznane
Dramaterapia w bibliotece szkolnej KD/86/17-18 nieznane
Sześć myślących kapeluszy - metody aktywizujące w pracy nauczycie... KD/55/18-02/a nieznane
Gry i zabawy regionu, Europy i świata KD/87/17-18 nieznane
Vademecum logopedyczne nauczyciela przedszkola. KD/56/17-18 nieznane
Kolorowy świat liter – jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czy... KD/46/17-18 nieznane
Jak ciekawie prowadzić zajęcia z edukacji przyrodniczej KD/44/17-18 nieznane
Elementarz nauczyciela wychowania do życia w rodzinie W/36/17-18/b nieznane
Kurs konwersacyjny dla nauczycieli języka angielskiego KD/73/18-19 nieznane
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy badawcze ... KD/65/17-18 nieznane
Jak urozmaicić lekcje wychowania fizycznego? KD/88/17-18 nieznane
Metody aktywizujące na lekcjach wychowania do życia w rodzinie W/43/17-18/b nieznane
Nowoczesne nauczanie wg strategii kształcenia wyprzedzającego W/44/17-18 nieznane
Uczeń z wadą wzroku w kształceniu ogólnodostępnym i integracyjnym KD/34/17-18 nieznane
Scratch - programowanie puzzlami (B) KD/84/17-18/b nieznane
Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego W/23/17-18/b nieznane
Ewolucja współczesnej kultury popularnej i jej wpływ na rozwój ucz... KD/61/17-18 nieznane
Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza KD/78/17-18/b nieznane
Tańce w kole – (A) W/31/17-18 nieznane
GIMP i grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza KD/90/17-18/a nieznane
Rozwijanie różnojęzycznej kompetencji uczniów W/34/17-18 nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... W/41/17-18/c nieznane
Dyscyplina w klasie KD/11/17-18/b nieznane
Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi KD/50/17-10/b nieznane
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18/a nieznane
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy W/42/17-18/b nieznane
Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych KD/ 1/17-18/b nieznane