Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Planowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem KD/51/17-18 nieznane
Praca z dzieckiem z wadą słuchu KD/28/17-18 nieznane
Przekład intersemiotyczny jako metoda aktywizująca uczniów W/28/17-18 nieznane
Asertywność – między agresją i uległością KD/15/17-18 nieznane
Retoryka w praktyce szkolnej KD/62/17-18 nieznane
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu KD/75/17-18 nieznane
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niem... KD/14/17-18 nieznane
Kompetencje psychologiczne nowoczesnego nauczyciela KD/12/17-18 nieznane
Zabawy dywanowo-podwórkowe KS/10/17/a nieznane
Gry z wyobraźnią KD/22/17-18 nieznane
Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagając... W/14/17-18 nieznane
Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla ka... W/16/17-18 nieznane
Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod ... KD/29/17-18 nieznane
Skuteczna współpraca z rodzicami KD/30/17-18 nieznane
Seminarium CLiL – wyzwanie, szansa czy konieczność W/18/17-18 nieznane
Trening zarządzania czasem W/19/17-18 nieznane
Drama jako metoda wychowawcza KD/18/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej geografii w szkole podstawowej W/ 1/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej plastyki w szkole podstawowej W/ 2/17-18 nieznane
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej przyrody w szkole podstawowej W/ 3/17-18 nieznane
Realizacja nowej podstawy programowej informatyki W/ 8/17-18 nieznane
Realizacja zapisów nowej podstawy programowej języka polskiego – p... W/ 9/17-18 nieznane
Realizacja zapisów nowej podstawy programowej matematyki – praktycz... W/10/17-18 nieznane
Dokumentowanie pracy szkoły W/ 38/17-18 nieznane
Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela W/39/17-18 nieznane
Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów W/40/17-18 nieznane
Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody w klasie IV szkoły podstawowej KD/66/17-18 nieznane
Zabawy z dźwiękami i nietypowymi przyborami - (A) KD/37/17-18 nieznane
Język angielski dla nauczycieli - od samego początku KD/72-1/17-18 nieznane