Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Dobre prezentacje bez Power Pointa. Ciekawe i przystępne narzędzia d... W/13/17-18/d nieznane
Gamifikacja w szkole. Jak uatrakcyjnić naukę z użyciem prostych nar... W/15/17-18/a nieznane
Język angielski dla nauczycieli - od samego początku - kontynuacja KD/72-1/18-06/a kont 12.09.2017
Język angielski dla nauczycieli - poziom zaawansowany - kontynuacja E... KD/72-4/17-18 04.10.2017
Język angielski dla nauczycieli poziom średniozaawansowany - kontynu... KD/72/18-06/b kont. 11.09.2017
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego... KK/ 1/17-18/a 18.10.2017
Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie KK/2/17-18/b 14.04.2018
Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie KK/ 2/17-18/a 08.09.2017
Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE - kontynuac... KD/74/17-18 12.09.2017
Praca z dzieckiem z autyzmem w placówce ogólnodostępnej, integracyj... KD/27/17-18 nieznane
Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego KD/76/17-18 21.03.2018
Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole KD/ 8/18-05/a 09.05.2018
Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego W/35/18-06/b 09.06.2018
Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego W/35/18-05/a 05.05.2018
Uczeń z Zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej KD/35/18-05/a 07.05.2018
Uczeń zdolny. Odkrywanie mocnych stron dziecka. Wspieranie rozwoju, z... KD/33/18-04/a 04.04.2018
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18 nieznane