Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i... KD/67/18/b nieznane
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niem... KD/14/17-18 nieznane
Alternatywne metody prowadzenia lekcji W/12/17-18/c nieznane
Analiza podstawy programowej geografii w szkole podstawowej W/ 1/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej plastyki w szkole podstawowej W/ 2/17-18 nieznane
Analiza podstawy programowej przyrody w szkole podstawowej W/ 3/17-18 nieznane
Arteterapia dla najmłodszych - "Podróż do krainy wyobraźni" KD/40/17-18 nieznane
Asertywność – między agresją i uległością KD/15/17-18 nieznane
Bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesno... KD/41/18/b nieznane
Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą KD/16/18-19 nieznane
Czytanie – kluczowa kompetencja współczesnego człowieka W/27/18/b nieznane
Dobre prezentacje bez Power Pointa. Ciekawe i przystępne narzędzia d... W/13/18/c nieznane
Dobre prezentacje bez Power Pointa. Ciekawe i przystępne narzędzia d... W/13/17-18/d nieznane
Dogoterapia KD/17/17-18 nieznane
Dokumentowanie pracy szkoły W/ 38/17-18 nieznane
Doskonalenie umiejętności w zakresie zastosowań najnowszych technol... W/36/18-07/a 03.07.2018
Doświadczenia i eksperymenty na edukacji przyrodniczej w przedszkolu ... KD/42/17-18 nieznane
Drama jako metoda wychowawcza KD/18/17-18 nieznane
Dramaterapia w bibliotece szkolnej KD/86/17-18 nieznane
Duże uczucia małych dzieci KD/43/17-18 nieznane
Dyscyplina w klasie KD/11/17-18/b nieznane
Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagając... W/14/17-18 nieznane
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole mas... KD/19/17-18/a nieznane
E-booki i audiobooki. Użytkowanie i samodzielne tworzenie KD/ 2/17-18 nieznane
Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie KD/ 3/17-18 03.10.2018
Elementarz nauczyciela wychowania do życia w rodzinie W/36/17-18/b nieznane
Ewolucja współczesnej kultury popularnej i jej wpływ na rozwój ucz... KD/61/17-18 nieznane
Gdy milczenie nie jest wyborem - praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórc... KD/20/18/b nieznane
GIMP i grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza KD/90/17-18/a nieznane
Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla ka... W/16/17-18 nieznane