Aktualnie trwające kursy

 
Dział:
Tytuł Kod Rozpoczęcie
Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnosz... SG/3/18 lista rezer. nieznane
Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnosz... SG/3/18 nieznane
Dobre prezentacje bez Power Pointa. Ciekawe i przystępne narzędzia d... W/13/17-18/d nieznane
Ewolucja współczesnej kultury popularnej i jej wpływ na rozwój ucz... KD/61/17-18 nieznane
Gamifikacja w szkole. Jak uatrakcyjnić naukę z użyciem prostych nar... W/15/17-18/a 05.06.2018
Gamifikacja w szkole. Jak uatrakcyjnić naukę z użyciem prostych nar... W/15/17-18/b 13.06.2018
Język angielski dla nauczycieli - od samego początku - kontynuacja KD/72-1/18-06/a kont 12.09.2017
Język angielski dla nauczycieli poziom średniozaawansowany - kontynu... KD/72/18-06/b kont. 11.09.2017
Kształtowanie kompetencji językowych uczniów na wszystkich przedmio... SG/1/18a nieznane
Kształtowanie kompetencji językowych uczniów na wszystkich przedmio... SG/1/18b nieznane
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego... KK/ 1/18-05/a 18.10.2017
Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie KK/2/17-18/b 14.04.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/1/18-09/a 25.08.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/1/18-09/b 25.08.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/p... WG/1/18 lista rezer. nieznane
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/2/18-09 22.09.2018
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. SG/2/18 lista rezer. nieznane
Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży w szkołach ... WG/4/18 nieznane
Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży w szkołach ... WG/4/18 lista rezer. nieznane
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołac... WG/3/18 nieznane
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołac... WG/3/18 lista rezer. nieznane
Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu KD/10/17-18 nieznane