Archiwum kursów

 
Dział:
Tytuł Kod Zakończenie
Koniec epoki kredy - Internet w służbie nauczyciela KS/50/E2/12/a nieznane
Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki KK/1/08/a nieznane
Otwarty, aktywny, samodzielny - metody aktywizujące w nauczaniu języ... WM/75/E2/12/a nieznane
Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa KK/4/09/a nieznane
Diagnoza i terapia osób z autyzmem - część I WM/74/E2/12/a nieznane
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej KK/8/C4/09/a nieznane
Nowoczesne TIK w pracy dydaktycznej nauczycieli w ramach projektu "Ele... KS/49/E2/11/e nieznane
"Zaczarowany ołówek" - wprowadzenie dziecka w świat pisma KM/ 2/09/a nieznane
Prawidłowa emisja i profilaktyka zaburzeń głosu KS/ 2/E2/12/a nieznane
Nowoczesne TIK w pracy dydaktycznej nauczycieli w ramach projektu "Ele... KS/49/E2/11/1/a nieznane
Doskonalenie metodyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w as... KS/1/09/a nieznane
Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakres... KS/45/10/a nieznane
Kolorowy świat liter - jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czyta... KS/ 3/E2/12/a nieznane
"Sześć myślących kapeluszy" - metody aktywizujące w pracy nauczyc... WM/25/E2/12/a nieznane
"Podróż do krainy wyobraźni" - arteterapia dla najmłodszych WM/16/10/a nieznane
Książka to jeden z powodów do odwiedzenia biblioteki. WM/21/E2/11/b nieznane
Rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu, w tym ryzyka dysleks... KS/10/E2/12/a nieznane
101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i... WM/45/E2/12/a nieznane
Jak zabawą i sytuacjami zadaniowymi wspomagać rozwój umysłowy dzie... KS/19/09/a nieznane
Nowe techniki plastyczne - (A) WM/77-1/10/a nieznane
Komputer i Internet w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i e... KS/29/09/a nieznane
Nowe techniki plastyczne - (C) WM/77-3/10/a nieznane
Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych - część II WM/78/E2/13/a nieznane
Komputer jako narzędzie poznawcze w edukacji wczesnoszkolnej KS/31/E2/10/a nieznane
"Świetlik Ludwik" - praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamo... WM/ 7/E2/12/a nieznane
Organizacja pracy w klasie I w kontekście zmian programowych WM/ 1/09/a nieznane
Kształcenie kompetencji językowych w przedszkolu WM/ 2/10/a nieznane
Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki KK/ 1/C4/12/b nieznane
Jak nauczyć dziecko dobrze i ładnie czytać? WM/ 3/09/a nieznane
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce KS/48/E2/12/a nieznane