Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce

Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce
Kod: KG/ 3/15/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bienioszek Wioletta
2.Brzeczkowska Katarzyna
3.Czylok Adrianna
4.Gach- Alicja-
5.Jasińska Magdalena
6.Kaps Anna
7.Kaps Ewa
8.Knapik Ewelina
9.Kozieł Ewa
10.Kubica Patrycja
11.Labak Barbara
12.Lala Beata
13.Lipińska Katarzyna
14.Pawlik Małgorzata
15.Pietkun Teresa
16.Różycka Teresa
17.Ruben Michał
18.Rypiach-Skajewska Agnieszka
19.Sachs Jolanta
20.Sawicka Anna
21.Skajewski Tomasz
22.Sosna Krystyna
23.Spyra Krzysztof
24.Stokłosa Anna
25.zeman agnieszka
26.Łuszczak Zofia

Dział: Granty 2015

Tematyka: Obowiązki dyrektora i nauczycieli wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy-Karta Nauczyciela, Konwencji o Prawach Dziecka, obowiązki z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, obowiązki i uprawnienia nauczycieli ustanowione prawem wewnątrzszkolnym – statut i regulaminy/procedury, kompetencje oraz zasady współdziałania organów szkoły/placówki określone w Statucie szkoły/placówki, metody współpracy nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia oraz stosowanie w praktyce w ramach uprawnień i obowiązków ochrony praw nauczyciela i uczniów.

Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Godzin: 15 Uczestników: 25 Koszt: 0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: KG/ 3/15/b
Planowana data rozpoczęcia: 17.10.2015
Planowana data zakończenia: 24.10.2015

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.