Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce

Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce
Kod: KG/ 3/15/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Broda Alicja
2.Bryła Dorota
3.Fornal-Hyrnik Urszula
4.Furtak-Waluś Barbara
5.Goliasz Renata
6.Hutman - Wilczek Bogusław
7.Kąkol Agnieszka
8.Katana Pietraszko Aleksandra
9.Kotnis Kasia
10.Kuś Maria
11.Maciejczyk Elżbieta
12.Molek Lucyna
13.Motyka Joanna
14.Sierek Mirella
15.Śniegoń Elżbieta
16.Sobuń Justyna
17.Sojka-Kalicińska Magdalena
18.Stuchlik Małgorzata
19.Szczyrek Anna
20.Waliczek Józefa
21.Wawak Barbara
22.Witek Agnieszka
23.Wojtusiak Gabriela
24.Żemła Krystyna
25.Łuczyna Renata

Dział: Granty 2015

Tematyka: Obowiązki dyrektora i nauczycieli wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy-Karta Nauczyciela, Konwencji o Prawach Dziecka, obowiązki z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, obowiązki i uprawnienia nauczycieli ustanowione prawem wewnątrzszkolnym – statut i regulaminy/procedury, kompetencje oraz zasady współdziałania organów szkoły/placówki określone w Statucie szkoły/placówki, metody współpracy nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia oraz stosowanie w praktyce w ramach uprawnień i obowiązków ochrony praw nauczyciela i uczniów.

Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Godzin: 15 Uczestników: 25 Koszt: 0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: KG/ 3/15/a
Planowana data rozpoczęcia: 03.10.2015
Planowana data zakończenia: 10.10.2015

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.