Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie
Kod: KK/ 7/C4/15/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Cembala Jolanta
2.Czylok Adrianna
3.Ferens Agata
4.Golec Alicja Marta
5.GRUCHLIK MACIEJ
6.Karolus Halina
7.Kasprzyńska Joanna
8.Klimosz Anna
9.Kozieł Ilona
10.Kufel Beata
11.Lukas - Pochopień Agnieszka
12.Marek-Bieniasz Anna
13.Maryniak - Pracka Anna
14.Mieszczak Jolanta
15.Ochojska-Nowak Anna
16.Pokładnik Bartłomiej
17.Prochownik Elżbieta
18.Rypiach-Skajewska Agnieszka
19.Saferna Jarosław
20.Siwiec Sylwia
21.Smolicka Agnieszka
22.Stokłosa Anna
23.Szendzielarz Anna
24.Szypuła Aleksandra
25.Waliczek Szymon
26.Witosławska-Pernal Tatiana
27.Żuchowska Wiesława

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1350 zł
Kierownik kursu: Beata Honkisz
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/C4/15/a
Planowana data rozpoczęcia: 07.11.2015
Planowana data zakończenia: 31.05.2016

Status: Kurs zakończony

Kurs został zarejestrowany w systemie księgowym

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.