Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie
Kod: KK/ 7/E4/14/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Barcik Elżbieta
2.Fender Ilona
3.Gadocha-Rączka Monika
4.Grygierek Ksymena
5.Kamińska Teresa
6.Kempys Marcelina
7.Kozak Paulina
8.Kroczek Agnieszka
9.Legierski Jacek
10.MALICKA JOANNA
11.Michalska Gabriela
12.Mikołajec Patrycja
13.Mosor Ewa
14.Olszewska Justyna
15.Pietrzyk-Gąska Monika
16.PIOTROWSKA AGATA
17.Polak Marek
18.Sochańska Małgorzata
19.Tomaszek Magdalena
20.Wiśniewska Beata
21.Wójciak Krystyna
22.Wójtowiec Izabela
23.Zienkiewicz Jolanta
24.Zolich-Wonla Gabriela

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1290 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/E4/14/b
Planowana data rozpoczęcia: 28.02.2015
Planowana data zakończenia: 27.11.2015

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.