Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie
Kod: KK/ 7/C4/14/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Gryglak Justyna
2.Głowacka Adrianna
3.Kałuża Izabella
4.Pęszor Ksenia
5.Ryszka Anna
6.Sałaciak Dorota
7.Sieja Barbara
8.Wądrzyk Krzysztof
9.Wala Katarzyna
10.Waliczek Szymon
11.Zając Jerzy
12.Zając Kinga
13.Zolich-Wonla Gabriela

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa.

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1290 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/C4/14/a
Planowana data rozpoczęcia: 08.11.2014
Planowana data zakończenia: 31.05.2015

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.