Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie
Kod: KK/ 7/C4/13/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Baron Romana
2.bienioszek wioletta
3.Brzezińska Katarzyna
4.Błąkała Małgorzata
5.Habarta Aneta
6.Jarzyna Adam
7.Kondracik-Kucia Jadwiga
8.Krupa Alicja
9.książek agnieszka
10.Kucharska Renata
11.Olma Agnieszka
12.Raczek-Zolich Magdalena
13.Tekieli Katarzyna
14.Tlałka Renata

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa.

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1290 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/C4/13/b
Planowana data rozpoczęcia: 14.12.2013
Planowana data zakończenia: 27.06.2014

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.