Wychowanie w szkole w aspekcie zagrożeń wynikających z uzależnień

Wychowanie w szkole w aspekcie zagrożeń wynikających z uzależnień
Kod: KD/36/17-18
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bączek Anna
2.Biel Izabela
3.Gazda-Niemczyk Joanna
4.Harężlak Dorota
5.Jakubowska-Elgamal Agnieszka
6.Malchar Anna
7.Mucha Anna
8.Spaczek Urszula
9.Szatan-Fedko Bożena
10.Temel Agnieszka
11.Worek Wanda

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: Mechanizmy uzależnień, kierunki działań profilaktycznych, skuteczne formy profilak-tyki, zasady tworzenia programów, pomoc uczniowi z grupy podwyższonego ryzyka i jego rodzinie.

Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Godzin: 20 Uczestników: 15 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Ewa Jakubowska-Fiuk Kod: KD/36/17-18
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.