Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie
Kod: KK/ 7/C4/13/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Biegun Benedykt
2.Błąkała Małgorzata
3.Cholewa Izabela
4.Czyrpak Kinga
5.Gąsiorek Kornelia
6.Iskrzycka-Marianek Joanna
7.Jasińska Magdalena
8.Knapek Ewa
9.Komuniecka Agnieszka
10.Kubiak Aneta
11.Marasek Katarzyna
12.mizera jakub
13.Nędzi Tadeusz
14.Nogaj Łopatka Katarzyna
15.Nowak Sławomir
16.Skajewski Tomasz
17.Szewieczek Katarzyna
18.Szymański Janusz
19.Tempka Radosław
20.Urbańczyk Paweł

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa.

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1290 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/C4/13/a
Planowana data rozpoczęcia: 19.10.2013
Planowana data zakończenia: 30.05.2014

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.