Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce
Kod: KS/48/E2/12/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Cholewa Izabela
2.Kiełkowska Dorota
3.KOLBER NATALIA
4.Kolber Rafał
5.Sikora Łukasz
6.Stasica Anna
7.Tomzik Barbara

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: modele pracy z uczniem niepełnosprawnym, uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz z uczniem ze szczególnym uzdolnieniem, modele pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, doradztwo zawodowe, dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, konstruowanie IPET i PDW.

Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników organu nadzoru pedagogicznego.

Godzin: 20 Uczestników: 25 Koszt: 90 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska lub Joanna Bala Kod: KS/48/E2/12/a
Planowana data rozpoczęcia: 27.02.2013
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.