Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce
Kod: KS/48/E2/11/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Czernek Lilla
2.Gawlinska Agnieszka

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: modele pracy z uczniem niepełnosprawnym, uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz z uczniem ze szczególnym uzdolnieniem, modele pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, doradztwo zawodowe, dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, konstruowanie IPET i PDW.

Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników organu nadzoru pedagogicznego.

Godzin: 20 Uczestników: 25 Koszt: 90 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska lub Joanna Bala Kod: KS/48/E2/11/b
Planowana data rozpoczęcia: 10.02.2012
Planowana data zakończenia: 24.02.2012

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.