Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie
Kod: KK/ 7/C4/12/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Ciecióra Małgorzata
2.Czarnecka Joanna
3.Czech-Banaś Dorota
4.Dąbkowski Piotr
5.Duraj Marek
6.Dziedzic Anna
7.Ewertowska Dagmara
8.Hofman Marzena
9.Hubert-Skura Monika
10.Kubień-Sikora Katarzyna Maria
11.Kubik Magdalena
12.Legierski Czesław
13.Płaza Barbara
14.Sobczyk Jarosław
15.Tomanek-Puda Anna
16.Winkler Katarzyna
17.Wójcik Jolanta

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa.

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1290 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/C4/12/a
Planowana data rozpoczęcia: 03.10.2012
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.