Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce
Kod: KS/48/E2/11/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Adamek Ewelina
2.barcik izabela
3.Kieloch Agnieszka
4.kucharczyk natalia
5.Kwaśna Agnieszka
6.Pasierbek Anna
7.Pietrzak Olga
8.Piguła Bożena
9.Prochot - Zoń Agnieszka
10.Pryida Beata
11.Ryszka Anna
12.Trochimiak-Przewoźnik Agata
13.Wojnar Aleksandra

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: modele pracy z uczniem niepełnosprawnym, uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz z uczniem ze szczególnym uzdolnieniem, modele pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, doradztwo zawodowe, dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, konstruowanie IPET i PDW.

Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników organu nadzoru pedagogicznego.

Godzin: 20 Uczestników: 25 Koszt: 90 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska lub Joanna Bala Kod: KS/48/E2/11/a
Planowana data rozpoczęcia: 03.12.2011
Planowana data zakończenia: 10.12.2011

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.