"Matematyka łatwa dla każdego dziecka" - praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

"Matematyka łatwa dla każdego dziecka" - praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Kod: WM/18/10/a
 

Dział: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Tematyka: Diagnozowanie dziecięcej kompetencji w zakresie matematyki, intensywne wspomaganie inteligencji operacyjnej, kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w życiu codziennym, metodyka i scenariusze zajęć, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, konstruowanie programów terapii.

Dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia specjalnego.

Godzin: 30 Uczestników: 20 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Aleksandra Stanieczek Kod: WM/18/10/a
Planowana data rozpoczęcia: 20.05.2011
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.