Uczeń z wadą wzroku w kształceniu ogólnodostępnym i integracyjnym

Uczeń z wadą wzroku w kształceniu ogólnodostępnym i integracyjnym
Kod: KD/34/17-18
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Boguniowska Gabriela
2.Brączek Sylwia
3.Czaniecka Anna
4.Duraj Piotr
5.Dziendziel Elżbieta
6.Góra Urszula
7.Hubczak Anna
8.Maks Agnieszka
9.Nalborczyk Paulina
10.Nikiel Sylwia
11.Ozaist - Targosz Lidia
12.Siwek Kinga
13.Tobijasiewicz Beata
14.TORA IWONA
15.Ulrych Magdalena

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: Zapoznanie z problematyką zaburzeń słuchu lub wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wczesne rozpoznanie problemu, dobór metod, treści i pomocy dydaktycznych, sposoby sprawdzania i oceniania poziomu wiadomości i umiejętności, konstruowanie programów rewalidacji - wybrane metody.

Dla: nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i pedagogów szkolnych.

Godzin: 20 Uczestników: 15 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Jurasz-Wolny Kod: KD/34/17-18
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.