Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie
Kod: KK/ 7/C4/11/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Dróżdż Małgorzata
2.Duda-Majdak Justyna
3.Fiedor Małgorzata
4.Gwizdoń Magdalena
5.Krzysztowska Izabela
6.Kubera Małgorzata
7.Markiel Barbara
8.Miszczak Ewa
9.Piwowar Agnieszka
10.Sarna Anna
11.Seweryn Ewelina
12.Suda Arkadiusz
13.Talik Lucyna
14.Więzik Magdalena
15.Włodarczyk Piotr
16.Włodarczyk Małgorzata
17.Ząbek Justyna
18.Łukasiak-Turska Barbara

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Ogólna teoria organizacji i zarządzania, prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, or­ganizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach systemu edu­kacji, placówka a środowisko lokalne, komputer w zarzą­dzaniu oświatą, ścieżka multimedialna w szkole, praktyki kierownicze, praca dyplomowa.

Dla: dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i pla­có­wek oświatowych oraz dla nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN (Dz. U. nr 14 z dnia 23 II 1999 r. poz. 126 z wyjątkiem § 1 pkt. 2. z późniejszymi zmianami)

Godzin: 220 (2 sem.) Uczestników: 25 Koszt: 1290 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/C4/11/a
Planowana data rozpoczęcia: 03.11.2011
Planowana data zakończenia: 30.06.2012

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.