Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kod: KS/45/10/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Fijak Mariusz

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, wezwanie pomocy, bezpieczeństwo własne poszkodowanego, miejsce zdarzenia, poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED, zadławienia, urazy i skutki urazów, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych, wstrząs ? zasady postępowania przeciwwstrząsowego, unieruchomienie złamań i zwichnięć, pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania, nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego, zatrucia, wsparcie psychiczne poszkodowanego, ewakuacja ze strefy zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Dla: nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjum oraz przedmiotu "Przysposobienie obronne" w szkołach ponadgimnazjalnych.

Godzin: 30 Uczestników: 24 Koszt: 340 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: KS/45/10/a
Planowana data rozpoczęcia: 07.02.2011
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.