Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kod: WG/1/18-09/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Czernecka Agnieszka
2.Dudek Anna
3.Duraj Monika
4.Januszewska Anna
5.Jarczyk Elżbieta
6.Jędrzejko Agnieszka
7.Knapek Ewa
8.Kopijasz Mirosława
9.Kudła Monika
10.Miga Wioleta
11.Migdał-Baran Teresa
12.Mrowiec Ewa
13.Nowacka Agnieszka
14.Nycz Dorota
15.Ostrowska Marzena
16.Śleziak Beata
17.Spiączka Aleksandra
18.Spiączka Ewelina
19.Spyra Krzysztof

Dział: Granty 2018

Tematyka: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Kategorie uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednie modele pracy. Metoda obserwacji pedagogicznej, diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz zadania i metody realizacji doradztwa zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Sposoby indywidualizacji pracy z uczniem, zasady dostosowania wymagań edukacyjnych oraz sposoby dokumentowania (IPE-T, WSO, WOPFU). Sposoby realizacji założeń edukacji włączającej na przykładzie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera- indywidualizacja, integracja. Programy własne, modyfikacje programów, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dla: Nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek.

Godzin: 15 Uczestników: 25 Koszt: 0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: WG/1/18-09/b
Planowana data rozpoczęcia: 25.08.2018
Planowana data zakończenia: 01.09.2018

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.