Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kod: WG/1/18-09/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Adamczyk Magdalena
2.Cygan Agnieszka
3.Denisz Paula
4.Doniec-Praciak Iwona
5.Dudzik Anna
6.Gil Małgorzata
7.Górny Alicja
8.GRAJCAREK-WYROBEK ELŻBIETA
9.Juraszek Urszula
10.Kubik Magdalena
11.Kuś Maria
12.Malarz-Pelczar Gabriela
13.Maliczak Ewa
14.Mynarska Katarzyna
15.Pilch Agnieszka
16.Pycz-Zipser Urszula
17.Stopa Magdalena
18.Stuchlik Natalia
19.Świdzińska Sylwia
20.Sypytkowska Anna
21.Tyc Ilona
22.Tyc Ewa
23.Urbańska Dagmara
24.Wacławik-Liszka Wiktoria
25.Warzecha Ewa
26.Witek Agnieszka
27.Wojtusiak Gabriela
28.Włoch Joanna

Dział: Granty 2018

Tematyka: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Kategorie uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednie modele pracy. Metoda obserwacji pedagogicznej, diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz zadania i metody realizacji doradztwa zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Sposoby indywidualizacji pracy z uczniem, zasady dostosowania wymagań edukacyjnych oraz sposoby dokumentowania (IPE-T, WSO, WOPFU). Sposoby realizacji założeń edukacji włączającej na przykładzie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera- indywidualizacja, integracja. Programy własne, modyfikacje programów, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dla: Nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek.

Godzin: 15 Uczestników: 25 Koszt: 0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: WG/1/18-09/a
Planowana data rozpoczęcia: 25.08.2018
Planowana data zakończenia: 01.09.2018

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.