Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego

Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego
Kod: KD/76/18-19
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bąk Anna
2.Worek Marta

Dział: Języki obce

Tematyka: Wewnętrzną motywację można stworzyć poprzez interesujące i przydatne lekcje, gdzie uczniowie nabierają przeświadczenia, że uczenie się jest czymś ważnym, związanym z ich prawdziwym życiem i jest umieszczone w rozpoznawalnych kulturowych kontekstach. Gdy uczniowie rozumieją przydatność lekcji i czują, że ich wysiłki są nagradzane ponieważ rozumieją jej treść, będą zmotywowani do bardziej wytężonej pracy. Strategia Thinking Skills daje możliwość stworzenia takich lekcji - uczniowie będą czuli, że proces uczenia się należy do nich oraz, że ich działania budują wiedzę i że wiedza ta stała się częścią ich rzeczywistości, częścią ich życia.

Dla: nauczycieli języka angielskiego wszystkich typów szkół.

Godzin: 10+5 praca własna Uczestników: 10 Koszt: 120 zł
Kierownik kursu: Maria Łątka
Prowadzący: zespół prowadzący Kod: KD/76/18-19
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.