Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody terapii

Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody terapii
Kod: KD/39/18/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Biel Izabela

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: Zapoznanie się z patomechanizmami zaburzeń emocjonalnych, specyfika diagnozy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, agresja - metody i techniki terapii, bajka i metafora, relaks, autorski program terapeutyczny wspomagający rozpoznawanie, przeżywanie i wyrażanie emocji; spożytkowanie metod budujących podmiotowość dziecka proponowanych przez H. Olechnowicz.

Dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych.

Godzin: 30 Uczestników: 15 Koszt: 220 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Joanna Bala Kod: KD/39/18/b
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.