Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie
Kod: KK/2/17-18/c
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Białow Grzegorz
2.figiel rafal
3.Gębuś Agnieszka
4.Jonkowska Ewelina
5.KOŹLIK EDYTA
6.Makówka Elżbieta
7.Michałowska Ewa
8.Piekarczyk Aleksandra
9.Sieracka Barbara
10.Skrętkowicz Jerzy
11.Wolff Joanna
12.Wrona Anna
13.Żur Anna
14.Łanucha Sabina

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Przywództwo edukacyjne w szkole, przywództwo dla ucznia się i rozwoju indywidualnego, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym, zarządzanie własnym rozwojem.

Dla: Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009 nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Uwaga! Karta zgłoszenia musi posiadać pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki. Ponadto należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Godzin: 215 Uczestników: 25 Koszt: 1280 zł
Kierownik kursu: Beata Honkisz
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/2/17-18/c
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.