Zapobieganie i pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu

Zapobieganie i pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu
Kod: W/26/18/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Boguniowska Gabriela
2.Krzak Monika
3.Kumor Katarzyna

Dział: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Tematyka: Rola funkcji percepcyjno-motorycznych i pamięciowych w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania, etapy kształcenia prawidłowych nawyków w czytaniu i pisaniu, przyczyny i przejawy dysleksji, dysortografii i dysgrafii w młodszym i starszym wieku szkolnym, korekcja i kompensacja zaburzeń, elementy dydaktyki ortografii, dobór metod i ćwiczeń usprawniających i utrwalających, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w świetle aktualnych przepisów oświatowych.

Dla: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów szkolnych.

Godzin: 10+2 praca własna Uczestników: 15 Koszt: 80 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Anna Kaszuba-Lizurej Kod: W/26/18/b
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.