Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole masowej

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole masowej
Kod: KD/19/17-18/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bury Karina
2.Folek Helena
3.Golba Ewelina
4.Juraszek Agata
5.Koch Klaudia
6.Kozak Beata
7.Michałek Katarzyna
8.Michałka-Paruch Małgorzata
9.Myślińska Elżbieta
10.Targosz Elżbieta
11.Ulrych Magdalena
12.Walaszczyk Izabela
13.Walczak-Jaśkowiec Wioletta
14.Wróblewska Sabina
15.Wybraniec Agnieszka
16.Zaremba Kinga
17.ZIĘBA NATASZA

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w ujęciu medycznym, psychologicznym i pedagogicznym, kryteria diagnostyczne zespołu ADHD i FAS oraz charakterystyka typów nadpobudliwości psychoruchowej, metody, formy i sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym i z FAS w szkole, aktywizowanie rodziców do współpracy i współdziałania ze szkołą w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Dla: nauczycieli i pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Godzin: 20 Uczestników: 15 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Joanna Bala Kod: KD/19/17-18/a
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.