Dyscyplina w klasie

Dyscyplina w klasie
Kod: KD/11/17-18/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bury Beata
2.Cembala Anna
3.Duźniak Katarzyna
4.Foks Agnieszka
5.Golba Ewelina
6.Jaworska Joanna
7.Koch Klaudia
8.Lasok Bartosz
9.Liberda Barbara
10.Pawlik Eliza
11.Pochopień-Ciaciura Sylwia
12.Ponikiewska-Byrska Karolina
13.Skrzypek-Caputa Karolina
14.Stawowczyk-Juras Katarzyna
15.Wiewióra Michalina
16.Wójcik Magdalena
17.Ziebura Dominika

Dział: Wsparcie młodego nauczyciela

Tematyka: Budowanie kontraktu jako baza oddziaływań wychowawczych. Jak nagradzać, jak karać? Kara jako konsekwencja ? warunki skuteczności, wzmacnianie zachowań pożądanych, role w zespole klasowym i ich wpływ na proces grupy, przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych. Jak pracować z dzieckiem agresywnym, wycofanym, zahamowanym? Asertywne rozwiązywanie konfliktów. Jak wspierać proces integracji klasy i autorytetu wychowawcy? Co pomaga, co przeszkadza w skuteczności oddziaływań wychowawczych? Konstruktywna komunikacja w relacji z wychowankiem, współpraca z rodzicami ? rola systemu rodziny w procesie wychowania.

Dla: nauczycieli różnych specjalności, wychowawców klas wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Godzin: 20 Uczestników: 15 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Agnieszka Wróbel Kod: KD/11/17-18/b
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.