Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie

Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie
Kod: KD/ 3/17-18
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Dąbrowiecka Weronika
2.Holisz Małgorzata
3.Klimosz Anna
4.Szkwarc-Niedźwiecka Małgorzata
5.Szweda Beata

Dział: Metody i techniki nauczania

Tematyka: Wzbogacenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie metod i form realizacji edukacji poza murami szkoły, poznanie praktycznych metod i form pracy z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego w procesie edukacji, propozycje wybranych treści z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) w oparciu o doświadczenie i obserwacje, praktyczne zasady i metody realizacji zajęć terenowych, nauka z wykorzystaniem naturalnych elementów krajobrazu, budowanie zespołu poprzez gry na świeżym powietrzu, ukazanie i zrozumienie cech krajobrazu jako źródła edukacji i rekreacji, poznanie lokalnej społeczności jako źródło wspierania edukacji poza murami szkoły, krajobraz, otoczenie szkoły jako miejsce nau-ki. Wzbogacenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie metod i form realizacji edukacji poza murami szkoły, poznanie praktycznych metod i form pracy z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego w procesie edukacji, propozycje wybranych treści z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) w oparciu o doświadczenie i obserwacje, praktyczne zasady i metody realizacji zajęć terenowych, nauka z wykorzystaniem naturalnych elementów krajobrazu, budowanie zespołu poprzez gry na świeżym powietrzu, ukazanie i zrozumienie cech krajobrazu jako źródła edukacji i rekreacji, poznanie lokalnej społeczności jako źródło wspierania edukacji poza murami szkoły, krajobraz, otoczenie szkoły jako miejsce nauki.

Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Godzin: 20 Uczestników: 15 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: zespół prowadzący Kod: KD/ 3/17-18
Planowana data rozpoczęcia: 03.10.2018
Planowana data zakończenia: 30.11.2018

Status: Trwają zajęcia

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.