Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie
Kod: KK/2/17-18/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Borgosz Przemysław
2.Bujakowska Agnieszka
3.Chmiel Joanna
4.Chrobak Dariusz
5.Cul Danuta
6.Depczyński Mariusz
7.Dziech Siekierska Elzbieta
8.Fornal-Hyrnik Urszula
9.Górna Joanna
10.Jakubiec Monika
11.Jaśniewska Lucyna
12.Karatnik Katarzyna
13.Krzyżowska- Szuta Dorota
14.Michłanowicz Tomasz
15.Paprota Katarzyna
16.Porębska Marta
17.Rotyńska Joanna
18.Sternicki Artur
19.Tokarz Teresa
20.Tomiczek Tomasz
21.WALICZEK JÓZEFA
22.Wójcik Katarzyna
23.Żarkowska Katarzyna
24.Zwardoń Joanna

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Przywództwo edukacyjne w szkole, przywództwo dla ucznia się i rozwoju indywidualnego, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym, zarządzanie własnym rozwojem.

Dla: Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009 nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Uwaga! Karta zgłoszenia musi posiadać pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki. Ponadto należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Godzin: 215 Uczestników: 25 Koszt: 1280 zł
Kierownik kursu: Beata Honkisz
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/2/17-18/b
Planowana data rozpoczęcia: 14.04.2018
Planowana data zakończenia: 28.02.2019

Status: Trwają zajęcia

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.