Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kod: WG/ 1/17-08/b
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Chelicka Elżbieta
2.Filipowicz Angelika
3.Gancarczyk Magdalena
4.Gębuś Agnieszka
5.Grzybowska Dorota
6.Hulbój Izabela
7.Jureczko Aleksandra
8.Kozica Magdalena
9.Kozioł-Biłek Katarzyna
10.Kufieta Lucyna
11.Kłapsia Jolanta
12.Matuszka Beata
13.Mrzygłód Danuta
14.Mynarska Katarzyna
15.Ornowska Elżbieta
16.Orłowska Małgorzata
17.Piela Agnieszka
18.Poszwa Julita
19.PRZYBYŁO EWA
20.Spyra Krzysztof
21.Staniek Bożena
22.Stuchlik Natalia
23.Świdzińska Sylwia
24.Trzebuniak Anna
25.Wójcicka - Dobija Emilia
26.zeman agnieszka

Dział: Granty 2017

Tematyka: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce, kategorie uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednie modele pracy, metoda obserwacji pedagogicznej, diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz zadania i metody realizacji doradztwa zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, sposoby indywidualizacji pracy z uczniem, zasady dostosowania wymagań edukacyjnych oraz sposoby dokumentowania (IPE-T, WSO), programy własne, modyfikacje programów, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dla: Nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek.

Godzin: 10 Uczestników: 25 Koszt: 0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: WG/ 1/17-08/b
Planowana data rozpoczęcia: 29.08.2017
Planowana data zakończenia: 29.08.2017

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.