Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kod: WG/ 1/17-08/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bartula Monika
2.Drewniak Elżbieta
3.Duława Bernadeta
4.Gawenda Magdalena
5.Gibiec-Smierna Joanna
6.Husarek Anna
7.Kaczor Dorota
8.Kaps Ewa
9.Kaulbert Olga
10.Kempys lucyna
11.Kowalik Monika
12.Kozak Anna
13.Krysta Bożena
14.Kłaptocz Patrycja
15.Lach Katarzyna
16.Machnik Dominika
17.Mamorska Monika
18.Olesiak Maria
19.Ostrowska Marzena
20.Pucka Marzena
21.Rotyńska Joanna
22.Socała Aleksandra
23.Sztafińska Ewelina
24.Witek Agnieszka
25.Wojtusiak Gabriela
26.Zeman Ewa
27.Zoń Inga

Dział: Granty 2017

Tematyka: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce, kategorie uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednie modele pracy, metoda obserwacji pedagogicznej, diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz zadania i metody realizacji doradztwa zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, sposoby indywidualizacji pracy z uczniem, zasady dostosowania wymagań edukacyjnych oraz sposoby dokumentowania (IPE-T, WSO), programy własne, modyfikacje programów, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dla: Nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek.

Godzin: 10 Uczestników: 25 Koszt: 0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Cecylia Borowska Kod: WG/ 1/17-08/a
Planowana data rozpoczęcia: 25.08.2017
Planowana data zakończenia: 25.08.2017

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.