Kształcenie umiejętności prospołecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych

Kształcenie umiejętności prospołecznych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
Kod: KD/23/17-18
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Adamiec Katarzyna
2.Baranowska Renata
3.Bury Karina
4.BYRSKA Agnieszka
5.Duraj Anna
6.Duźniak Katarzyna
7.Harężlak Dorota
8.Karolewska Jolanta
9.Kastelik Natalia
10.Marcelińska Aleksandra
11.TORA IWONA
12.ZIĘBA NATASZA

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, metody aktywne eliminujące negatywne emocje i lęk przed kontaktami społecznymi, kształcące umiejętności współpracy, komunikacji, budujące zaufanie i więzi rówieśnicze, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości, zdobywanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć swoich i innych.

Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Godzin: 20 Uczestników: 15 Koszt: 140 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Urszula Kierczak Kod: KD/23/17-18
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.