Dogoterapia

Dogoterapia
Kod: KD/17/17-18
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Barańska Ilona
2.Bartula Monika
3.Byrska-Kliś Małgorzata
4.Dębska-Woźniak Mariola
5.Ferfecka Karina
6.Hulbój Ewelina
7.Kliś Marcin
8.Polanek Marta
9.Targosz Elżbieta
10.Walkiewicz Joanna

Dział: Wychowanie i kształcenie specjalne

Tematyka: Podstawy dogoterapii jako terapii wspomagającej, proces terapeutyczny z udziałem psa – podstawy interakcji człowiek – zwierzę, możliwości i ograniczenia w pracy terapeutycznej, dogoterapia jako metoda aktywizująca i edukacyjna, sygnały uspokajające wysyłane przez psa (CS), behawior psa, organizacja i przebieg zajęć z udziałem psa, etyczne aspekty dogoterapii, ćwiczenia.

Dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli różnych specjalności szkół podstawowych i placówek oświatowych.

Godzin: 15 Uczestników: 15 Koszt: 110 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący: Ewa Kalicka Kod: KD/17/17-18
Planowana data rozpoczęcia: nieznana
Planowana data zakończenia: nieznana

Status: Zapisy zakończone

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.