Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie
Kod: KK/ 2/17-18/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Bodzek Dariusz
2.Cebula Iwona
3.Cichowska-Gaździak Renata
4.Cieślar Krystyna
5.Czerwińska-Wydmuch Joanna
6.Dziedzic Teresa
7.Gil Jadwiga
8.Grulich Urszula
9.GWIZDOŃ PIOTR
10.Leszczyńska Barbara
11.Maciejczyk Elżbieta
12.Madzia Jadwiga
13.Naglik Ewa
14.Pahl Anna
15.Pawełek Dariusz
16.Przybyła Alicja
17.Raczek-Zolich Magdalena
18.Romaniak Agata
19.Strzelczyk Anna
20.Szczypka Alicja
21.Tomaszczyk Anna
22.Wiercigroch Grzegorz
23.Zaczek Edyta
24.zeman agnieszka

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Przywództwo edukacyjne w szkole, przywództwo dla ucznia się i rozwoju indywidualnego, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym, zarządzanie własnym rozwojem.

Dla: Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009 nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Uwaga! Karta zgłoszenia musi posiadać pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki. Ponadto należy dołączyć kserokopię dyplomu oraz kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciel mianowany lub dyplomowany).

Godzin: 215 Uczestników: 25 Koszt: 1270 zł
Kierownik kursu: Beata Honkisz
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 2/17-18/a
Planowana data rozpoczęcia: 08.09.2017
Planowana data zakończenia: 05.06.2018

Status: Kurs zakończony

Kurs został zarejestrowany w systemie księgowym

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.