Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie

Kurs kwalifikacyjny z zarządzanie w oświacie
Kod: KK/ 7/17-06/a
 
Lp.Nazwisko i imię
1.Borowska Lucyna
2.Brzukała Beata
3.Byrska-Rybarska Halina
4.Gołuch Aneta
5.Grabska Dorota
6.Haczek Dorota
7.Janik Magdalena
8.Jonkisz Joanna
9.Kicka Aleksandra
10.Kubica-Nikiel Sabina
11.Kupczak Bożena
12.Kurz Paweł
13.Legieć-Kwaśny Monika
14.Liszka Jarosław
15.Piatek-Matlas Barbara
16.Piela Sylwia
17.Pietrusa Magdalena
18.Podlewska-Lasler Izabela
19.Połowczuk Beata
20.Rojczyk Bogusława
21.Sajdak Katarzyna
22.Ściga Renata
23.Szczerbowska Anna
24.Tyc Ewa
25.Zając Gabriela

Dział: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Tematyka: Według aktualnego ramowego programu MEN. Przywództwo edukacyjne w szkole, przywództwo dla ucznia się i rozwoju indywidu-alnego, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym, zarządzanie własnym rozwojem.

Dla: Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).

Godzin: 215 - 9 miesięcy Uczestników: 25 Koszt: 1200 zł
Kierownik kursu: Beata Honkisz
Prowadzący: Beata Honkisz Kod: KK/ 7/17-06/a
Planowana data rozpoczęcia: 01.10.2016
Planowana data zakończenia: 09.06.2017

Status: Kurs zakończony

| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.