e-Rejestracja

Witamy w panelu e-Rejestracji uczestników form doskonalenia organizowanych przez
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że z dniem 25.05.2018 r.:

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Legionów 25.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją form doskonalenie/kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz par. 22. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy realizujące na rzecz Administratora usługę hostingu.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu likwidacji konta, przy czym dane umieszczone na zaświadczeniu/świadectwie – przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie krótszy niż 5 lat, licząc od roku następującego po roku wystawienia zaświadczenia/świadectwa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia/kształcenia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w formie doskonalenia/kształcenia.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 


Przypominamy, że aktualizacji swoich danych można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: rodo@wombb.edu.pl


 

Korzystając z naszego panelu możesz:

 • - przeglądnąć pełną ofertę doskonalenia,
 • - sprawdzić czy już ustalono termin rozpoczęcia zajęć,
 • - wysłać swoje zgłoszenie na wybraną formę.

Możliwość przesłania zgłoszenia mają osoby zarejestrowane (posiadające konto na panelu).
W celu przerowadzenia rejestracji:

 • - wejdź w zakładkę „Zarejestruj się”
 • - wypełnij pola zgodnie z opisem w „Rejestracji nowego użytkownika”,
 • - zatwierdź rejestrację,
 • - odbierz e-maila z potwierdzeniem rejestracji, korzystając ze swojego konta poczty elektronicznej,
 • - zaloguj się ponownie do panelu e-rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok szkolny, a poszczególne formy uruchamiane są sukcesywnie, po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Przed uruchomieniem odpowiedniej formy zainteresowani nauczyciele otrzymają e-mail zawierający harmonogram zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w formie (lub o rezygnacji), a także do sprawdzenia, na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć, czy nie został wysłany e-mail o ewentualnych zmianach w harmonogramie.

Warunkiem udziału w wybranej formie jest dokonanie wpłaty na konto RODN "WOM" w Bielsku-Białej: BANK PEKAO S.A. BIELSKO-BIAŁA   08 1240 6449 1111 0010 3715 5655. Opis przelewu musi zawierać kod lub nazwę kursu i nazwisko uczestnika.

Jeśli wpłaty dokonuje instytucja, dla wystawienia faktury koniecznie należy podać nazwę instytucji, adres i NIP oraz kod lub nazwę kursu i nazwisko uczestnika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj z zakładki „Kontakt”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!